Daniel Västfjäll

Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet och sen 2019 också medlem i Kungliga Vitterhetsakademien. Västfjälls forskning handlar bland annat om hur känslor uppkommer och påverkar människan och hennes beslutsfattande i vardagen, och om hur musik och känslor hänger samman. Han har skrivit en lång rad böcker och artiklar och finns publicerad i en rad högt ansedda vetenskapliga tidskrifter. Här är exempel på två artiklar som behandlar Västfjälls forskning rörande kopplingen musik och känslor: “An Experimental Field Study of the Effects of Listening to Self-selected Music on Emotions, Stress, and Cortisol Levels” ur Music and Medicine 2016, Vol. 8 Nummer/häfte 4 s.187-198, och “Emotional responses to music: The need to consider underlying mechanisms” publicerad online av Cambridge University Press, 01 October 2008. 

Professor
Senast uppdaterat: 2022-11-30