Damkören Korallerna

Damkören Korallerna är ett välkänt inslag i Lunds sång- och musikliv. Kören leds av Linda Alexandersson och grundades 1978 av Eva Svanholm Bohlin. Ambitionsnivån i kören är hög och damkören Korallerna har en lång internationell tävlingstradition. Kören har gjort flera skivinspelningar som finns att lyssna till på Spotify. 

Senast uppdaterat: 2021-12-08