Bo Petersson

Bo Petersson är professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, där han är en av grundarna av forskningsplattformen Russia, Ukraine and the Caucasus Regional Research (RUCARR). Han har innehaft en rad ledningsuppdrag på fakultets- och universitetsnivå vid Malmö universitet, främst under åren 2014-2020, och var tidigare under många år verksam vid Lunds universitet, varav som professor 2006-2009, samt vid Uppsala universitet. Han har alltsedan sin doktorandtid vid Lunds universitet i mitten av 1980-talet specialiserat sig på rysk och post-sovjetisk politik och har på senare år särskilt inriktat sig på frågor som auktoritära politiska system, nationell identitet, legitimitet och politisk myt. 

Bland pågående uppdrag kan nämnas att Petersson är medlem i rådgivande rådet hos European Centre for Minority Issues (ECMI) i Flensburg, styrelsen för Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap, redaktionsråden för tidskrifterna Communist and Post-Communist Studies, Nordisk Östforum, samt Public Policy (S:t Petersburg) och är ordförande i förlagsrådet för Malmö University Press. Han är flitigt anlitad av media och i andra publika sammanhang, inte minst för att kommentera Rysslands krig mot Ukraina.

Bo Petersson, professor i statsvetenskap vid Malmö Universitet.
Professor i statsvetenskap
Senast uppdaterat: 2023-02-22