Anna Meredith

Den skotska tonsättaren, musikern och producenten Anna Meredith växte upp under 1980-talet i en konstnärlig familj i Edinburgh. Musikintresset ledde först till klarinett- och slagverksstudier och så småningom till kompositionsstudier. Studievägen gick från Napier University, via University of York till Royal College of Music i London. Hennes intresse för den klassiska musiken vidgades och så småningom blommade hennes komponerande inom genren electronica. Merediths period som Composer in Residence med BBC Scottish Symphony Orchestra var mycket produktiv. Det resulterade i flera verk och nya uppdrag inom BBC som presentatör i radio- och TV-program.

tonsättare
Senast uppdaterat: 2024-03-21