Andreas Ronge

Andreas Ronge är pianist och har studerat i Salzburg för Hans Leygraf och för Laszlo Simon i Berlin och Stockholm. 1994 tog han solistdiplom på Royal Academy of Music i London och året därpå även diplom på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han bildade pianotrio tillsammans med violinisten Rhona Duncan i London och de flyttade till Malmö 1996. 

piano
Senast uppdaterat: 2024-02-08