Alexander Einarsson

Alexander Einarsson är utbildad organist och kördirigent med studier i Malmö, Köpenhamn och Paris. Han arbetar sedan 2010 som kördirigent och organist i S:t Petri församling i Malmö och sedan augusti 2015 även som kormästare för Göteborgs Symfoniska Kör. Alexander Einarsson har tilldelats priser från Kungliga Musikaliska Akademien och Eric Ericson International Choral Centre. Einarsson erhöll dirigentpris till minne av Arthur Oldham vid körtävlingarna i Tours 2015 och utnämndes 2018 till årets körledare av Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledare.

kördirigent
Senast uppdaterat: 2022-01-10