Frågemaskinen i entrén på Malmö Live Konserthus

Line Breuning som är publikutvecklingschef på Malmö Live konserthus säger: 

”Ofta tror man att publikservice är hur enkelt som helst, och som gäst eller kund förstår man inte varför en institution eller en värd inte uppfyller ens behov. Varför finns det ingasoptunnor? Varför delas det inte ut program vid dörren? Varför säljer konserthuset inte si eller så? Men det kan ibland vara svårt som konserthus att tolka, värdera och urskilja alla inspel vi får – och ofta får vi motstridande svar i de enkäter vi skickar ut. Någon tycker ljudet var för högt, andra att det var för lågt. Någon föredrar stående konserter andra sittande. Med SpeakInhoppas vi på att få mer insikt i publikens önskemål och åsikter. Kanske kan vi som bonus även få nya idéer att förverkliga framåt.”

Skärmen, som kallas Speakin, står i foajén och kommer att finnas tillgänglig ett par månader. Genom att prata till skärmen kan du framföra hur du upplever ditt besök hos oss. Du kan ge oss inspel till förbättringar, artister du gärna skulle vilja uppleva, önskemål till teman och aktiviteter – alla idéer och kommentarer är välkomna!

Skärmen spelar in dina meddelanden, men du är förstås anonym.  Alla inspelade meddelanden analyseras av ett AI-baserat språkprogram som fungerar både på svenska och engelska. Efter testperioden raderas alla inspelningar och skärmen tas ner. Resultatet kommer vi att ta med oss i kommande programläggning och utvecklingen av vår publikservice.

SpeakIn är utvecklad av ett ungt forskningsbaserat techföretag som heter Parlametric i Lund. Du kan läsa mer om det här: https://parlametric.com/services/speakin/

Senast uppdaterat: 2022-10-27