Keychange startade 2017 i Tyskland av Reeperbanhfestivalen, i Storbritannien av PRS Foundation och i Sverige av Musikcentrum Öst i samverkan med Way Out West, och har nu blivit en global rörelse med undertecknare i alla världsdelar. I detta nätverk stöttas musikinnovatörer och professionella deltagare, samtidigt som samverkan och erfarenhetsutbyte skapar kraft och riktning.

Kärnan i Keychange är det program för kvinnliga och icke-binära artister och branschpersoner — framtidens musikaliska innovatörer och ledare i musikindustrin. Undertecknare är allt från festivaler och konserthus till skivbolag, mediahus, produktionsbolag, symfoniorkestrar och intresseorganisationer. 

Att arbeta med jämställdhet är en självklarhet för ett samtida konserthus. Malmö Live Konserthus vill ha en central roll i detta arbete, och kommer arbeta strukturerat, och medvetet för att på lång sikt uppnå detta, säger Maria Frej, VD och Konserthuschef på Malmö Live. 

Samtliga svenska undertecknare av the Keychange Pledge:

Way Out West, Föreningen Svenska Tonsättare, Musik i Syd, Urkult, Jazz Festival Umeå, Uppsala Konsert & Kongress, Korröfestivalen, Future Echoes, Vara Konserthus, Svensk Jazz, Musikcentrum Öst. Musikcentrum Väst, Musikcentrum Syd, Live at Heart, Chimes, Knutpunkt, VisbyFestivalen, Jazz i Parken, Ohlogy, Kultivation, Re:Orient, Gefle Gas, Svenska Musikerförbundet, Malmö Live Konserthus.

Läs mer på hemsidan https://www.keychange.eu/

Senast uppdaterat: 2021-06-29