El Sistema Malmö
El Sistema i Malmö har orkesterrepetitionen. På bilden ser vi bland annat trombon, valthorn, tuba och slagverk.

För att uppmärksamma detta jubileum kommer kulturskolan att genomföra en gemensam konsert med samtliga deltagande El Sistema-skolor på Malmö Live. Denna konsert kommer inte bara att vara en hyllning till musiken, utan också till den positiva påverkan som El Sistema har haft på Malmö som helhet. 

Från starten 2013 på Holmaskolan och Kroksbäckskolan med cirka 350 elever, har El Sistema i Malmö nu expanderat till sju av stadens grundskolor och vuxit till att bli en integrerad del av Malmös kulturliv. Kulturskolans El Sistema når i dag över 1600 unga Malmöbor - varje vecka.

Genom att erbjuda kostnadsfri kör- och orkesterverksamhet har El Sistema blivit en fantastisk plattform för både musikalisk och social utveckling. Här är musiken inte bara ett verktyg för konstnärligt uttryck, utan också ett medel för att bygga gemenskap, stärka självkänslan och skapa en känsla av tillhörighet.

 

 

 

 

El Sistema Malmö
Malmö SymfoniOrkesters musiker Kristoffer Bröte spelar tuba tillsammans med elever från El Sistema.

– Med El Sistema i Kulturskolans regi öppnar vi dörrar till en värld av musik och konst för Malmös unga. Men det handlar inte bara om noter och instrument, utan om att ge barn och unga, som kanske aldrig skulle ha korsat vare sig kulturskolans eller musikens vägar, en chans att uppleva kraften i musiken. Att skapa musik tillsammans med kompisarna från skolan och dessutom få träffa elever från andra delar av Malmö eller kanske till och med från andra länder, är inte bara en fritidsaktivitet. Det är en livsresa fylld med gemenskap och oförglömliga minnen som de kommer att bära med sig genom hela livet, säger Magnus Ekwall, chef på Malmö kulturskola.

Från starten 2013 på Holmaskolan och Kroksbäckskolan med cirka 350 elever, har El Sistema i Malmö nu expanderat till sju av stadens grundskolor och vuxit till att bli en integrerad del av Malmös kulturliv. Kulturskolans El Sistema når i dag över 1600 unga Malmöbor - varje vecka.

 

 

El Sistema på Malmö Live Kuben
El Sistema konsert på Malmö Live i Kuben.

Mer än musik

El Sistema Malmö har alltid strävat efter att vara mer än bara en musikutbildning. Genom att engagera elevernas familjer med regelbundna så kallade "Vänstay"-träffar, har projektet skapat en större gemenskap där familjer kan dela upplevelser och skapa minnen tillsammans. 

Samarbeten med lokala aktörer som bibliotek, föreningar och professionella musikinstitutioner som Malmö Symfoniorkester och Malmö Opera, har ytterligare förstärkt El Sistemas roll som en kulturell brygga i staden där staden unga har får en unik möjlighet att inspireras av och vara en del av stadens tunga kulturinstitutioner. 

– För musikerna i Malmö SymfoniOrkester är det oerhört viktigt att få möta barn och unga från staden och att förmedla musiken, att föra vidare sina erfarenheter och att hjälpa barn och ungdomar att hitta modet att uttrycka sig genom musik. Det unika med El Sistema-projekten är helhedstänket, som gör att inspirationen går åt båda håll, barnens tillgång, vilja att öva, glädjen och gemenskapen inspirerar även musikerna i orkestern, säger Simon Törnqvist, tf VD och Konserthuschef på Malmö Live. 

 

 

El Sistema Malmö Live Kuben

Startade i Venezuela

El Sistema startade i Venezuela 1975 och har nu spridit sig till över 65 länder, inklusive Sverige. Dess framgång beror på dess unika metodik, där barn lär sig genom att hjälpa varandra, och där repetition och övning ses som nyckeln till framgång. Genom att ge barnen möjlighet att upptäcka glädjen och skönheten i musiken, ger El Sistema dem verktyg för att skapa drömmar och mål med egen drivkraft.

 

El Sistema Malmö Live Kuben

Spridit sig över landet

När vi på kulturskolan reflekterar över det senaste decenniet av El Sistema i Malmö, kan vi inte annat än känna stolthet och tacksamhet. Stolthet över de musikaliska prestationerna och tacksamhet för de liv som har berörts och förändrats genom musikens kraft. El Sistemas betydelse som musikalisk språngbräda i Malmö och för den kulturella allemansrätten kan inte nog underskattas. Sedan starten 2013 har runt 5000 barn och unga i Malmö fått den här möjligheten. El Sistema har sedan dess spridit sig till ett 30-tal kommuner runt om i landet, där Malmö kulturskola idag har en roll som nationell samordnare. 

Senast uppdaterat: 2023-10-19