Kursen vänder sig till mellanstadieklasser i åk 4 och 5 och går ut på att barnen får möta professionella musiker från Malmö SymfoniOrkester och upptäcka sin egen förmåga till musicerande. Barnen träffar både musiker och musikpedagog, provar att musicera hos oss på Malmö Live och lyssnar på en konsert med MSO i Konsertsalen på Malmö Live. Symfonikursen Live består av tre delar och kan genomföras i olika turordningar. 

Besök av en musiker i skolan

Varje skola får besök av en musiker från Malmö SymfoniOrkester tillsammans med en musikpedagog från Malmö Live. Alla deltagande elever och lärare på respektive skola ses på lämplig plats som musiksal, aula, matsal eller liknande.

Besöket går ut på att eleverna ska få lära känna en professionell musiker från MSO, ställa frågor om musikerns vardag, hur man blir musiker med mera. Eleverna får gärna förbereda frågor innan besöket.Finns det piano på plats kan det också bli några duetter med soloinstrument och piano

Studiebesök på Malmö Live med instrumentprovning med mera

Varje klass (en klass i taget) kommer på studiebesök till Malmö Live. Tillsammans med musikpedagogerna upptäcker eleverna huset, får lära sig om orkesterns uppbyggnad, vilka instrument som finns representerade i orkestern, provar på att få ljud i olika orkesterinstrument. 

Skolkonserter med Malmö SymfoniOrkester

Alla klasser kommer till Malmö Live och går på en skolkonsert. Konserten utformas utifrån ett pedagogiskt perspektiv och med syfte att ge eleverna en unik konsertupplevelse med en symfoniorkester.

Kanske samma musiker som besökt klassen tidigare kommer och hälsar på under besöket.

Information och bokning

Symfonikursen Lives tre delar planeras i samråd mellan skola och Malmö Live så att varje upplägg skräddarsys efter skolans förutsättningar. Kursens moment kan genomföras i olika turordning.

Upplägget av kursen lämpar sig väl för delfinansiering genom Skapande skola-medel och/eller inom ramen för kommunala kulturgarantier. 

Kostnaden för att delta i kursen är 3 750 kr per klass.

Vi stödjer Symfonikursen LIVE

Symfonikursen LIVE genomförs med finansiellt stöd från Sparbanksstiftelserna SkåneFärs & Frosta och FinnSwedbank samt Elly Berggrens stiftelse.

Sponsorer

För mer information och bokning

Kristoffer Miselli
Produktionsledare
Katarina Nilsson Bremer
Musikpedagog (barnverksamhet)
Senast uppdaterat: 2021-08-30