Symfonikursen Live

Vi möter symfoniorkestern och dess musik i fler sammanhang än många tror. Inte bara genom konserter utan även i filmens- och dataspelens värld. Genom Symfonikursen Live får barn i Skåne möjligheten att uppleva och lära sig mer om symfoniorkesterns värld.

Kursen består av tre delar. Den vänder sig till mellanstadieklasser i åk 4 och 5 och går ut på att barnen får möta en professionell musiker från Malmö SymfoniOrkester samt upptäcka sin egen kreativa förmåga till musicerande. Barnen träffar musiker och musikpedagoger, både ute på skolorna och på Malmö Live Konserthus. Kursen avslutas med en mäktig konsert med MSO i Konsertsalen på Malmö Live.

Varje skola får besök av en musikpedagog och en musiker från Malmö SymfoniOrkester, där eleverna har möjlighet att ta reda på mer om musikerns yrkesvardag, hur man blir orkestermusiker med mera. Givetvis får de också höra musikern spela.

Eleverna får även komma på ett studiebesök till Malmö Live Konserthus, med det egna musicerande i fokus. Tillsammans med musikpedagogerna upptäcker eleverna huset och får ta reda på mer om hur orkestern är uppbyggd och vilka instrument som finns med. Eleverna får sedan i grupp spela och skapa musik tillsammans på ett av dessa orkesterinstrument.

I den stora konsertsalen på Malmö Live Konserthus får eleverna möta hela Malmö Symfoniorkester i en mäktig finalkonsert, som är kopplad till de erfarenheter eleverna skaffat sig under kursen.

 

Information och bokning

Symfonikursen Lives tre delar planeras i samråd mellan skola och Malmö Live så att varje upplägg skräddarsys efter skolans förutsättningar. För de skolor där avståndet kan bli ett problem utifrån resa och tid kan vi erbjuda de två första delarna ute på er skola.

Upplägget av kursen lämpar sig väl för delfinansiering genom Skapande skola-medel och/eller inom ramen för kommunala kulturgarantier.

Kostnaden för att delta i kursen är 3 750 kr ex.moms per klass.

 

Vi stödjer Symfonikursen LIVE

Symfonikursen LIVE genomförs med finansiellt stöd från Sparbanksstiftelserna SkåneFärs & Frosta och FinnSwedbank samt Elly Berggrens stiftelse.

Sponsorer

För mer information och bokning

Katarina Nilsson Bremer
Katarina Nilsson Bremer
Musikpedagog (barnverksamhet)

Artiklar

Anna Rosén, violinist i Malmö SymfoniOrkester

Symfonikursen Live på besök i Åstorp

Senast uppdaterat: 2023-06-12