Symposium: Women in Music – Towards Equality

18 november 2021
Kuben
Malmö Live Konserthus i samarbete med Malmö Universitet

I november har du möjlighet att delta i det internationella symposiet Women in Music – Towards Equality på Malmö Live.

Under dagen får du ta del av levande musik och framför allt spännande föreläsningar och paneldiskussioner med forskare, musiker, kritiker och företrädare för musikbranschen. Samtalen berör de möjligheter och utmaningar kvinnor står inför när det gäller musikskapande och musikdeltagande nationellt och internationellt. Evenemanget är ett samarrangemang mellan Malmö Live Konserthus och forskningslabbet Medea och Kulturstart på Malmö Universitet.

Viktigt om biljettbokning

Programmet är uppdelat i två delar, men det går givetvis bra att boka in sig på hela dagen också – då bokar du en biljett till förmiddagen och en till eftermiddagen.

OBS. Alla föreläsningar och samtal sker på engelska. 

Varmt välkommen!

Program förmiddag | 9.00 - 12.00

- Musik – Malmö akademiska kör och orkester

- Keynote – Sarah Raine: The Great Reset?: Ojämlikhet mellan könen i ett musikbranschlandskap efter pandemin

- Performance och diskussion – Simona Abdallah

- Panelsamtal – Hur ser situationen ut för kvinnor inom musiken? I panelen ingår bland andra Erin Cory, Håkan Engström och Anna Charlotta Gunnarsson.

 

Läs mer om Sarah Raine, forskare

Sarah Raine är forskare i etnomusikologi vid Irish World Academy of Music and Dance (University of Limerick) och biträdande lektor vid Edinburgh Napier University, Storbritannien. Sarahs forskning tar upp frågor om kön och generation, autenticitet och identitet samt relationen mellan dåtid och nutid i populärmusik och industri. Förutom en rad artiklar och bokkapitel är hon författare till Authenticity and Belonging in the Northern Soul Scene (Palgrave Macmillan, 2020) och medredaktör för Towards Gender Equality in the Music Industry (Bloomsbury, 2019) och The Northern Soul Scene (Equinox Publishing, 2019).

 

Läs mer om Simona Abdallah, slagverkare

Simona Abdallah är en palestinsk-dansk slagverkare. Hon spelar arabiskt slagverk, främst darbouka, och är inspirerad av många olika musikgenrer. Darbouka spelas traditionellt enbart av män. Simona Abdallah hyllas som den första kvinnliga slagverkaren med arabisk bakgrund och har nått stor internationell framgång. Simona Abdallah har sedan 2004 turnerat i Afrika, Asien, Europa, USA och Mellanöstern. Hon har arbetat med artister som Natacha Atlas, Middle East Peace Orchestra, Jenny Wilson, DR Symphony Orchestra och de danska rocklegenderna Sort Sol.

Program eftermiddag | 13.00 - 16.00

– Musik – Rovi

Keynote – Cecilia Björck: Att sträva efter jämställt deltagande i musik: Möjligheter, fallgropar och paradoxer

– Performance och diskussion – Lucy Cathcart Frödén

Panelsamtal – Hur kan vi förbättra förutsättningarna för kvinnor inom musik? I panelen ingår bland andra Lucy Cathcart Frödén, Sarah Raine och Anna Sjölund.

 

Läs mer om Cecilia Björck, universitetslektor

Cecilia Björck är universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är inriktat på normer och diskurser kring genus och populärkultur. I sin doktorsavhandling i musikutbildning (Göteborg, 2011) diskuteras användningen av rumsliga metaforer i anslutning till jämställdhet och musik; i synnerhet argumentet att kvinnor måste "göra anspråk på utrymme". Cecilia har en bakgrund som musiklärare och undervisar och handleder för närvarande studenter på grund- och forskarnivå. Hon har presenterat sitt arbete i olika internationella sammanhang och publicerat i ACT, iaspm@journal, Girlhood Studies samt flera nordiska och svenska tidskrifter.

 

Lucy Cathcart Frödén, musiker och forskare

Lucy Cathcart Frödén är en skotsk musiker, lingvist och forskare. Efter att tidigare ha spelat i olika band i London, Stockholm och Glasgow fokuserar hennes kreativa och forskningspraktik nu på kollaborativt låtskrivande. Hon har skrivit låtar tillsammans med, bland annat kvinnliga flyktingar, personer i fängelse och ungdomar i socialt instabila situationer. Hon är inte bara intresserad av hur sådana samarbeten kan bygga relationer och bidra kreativt till integration, utan också hur de kan utgöra en del av ett bredare kulturlandskap av motstånd och solidaritet. Hennes första soloalbum släpps under namnet Raukarna i slutet av 2021.

Medverkande panelsamtal

Temi Odumosu (moderator) är universitetslektor i kulturvetenskap vid Malmö Universitet. Hennes internationella forskning och kulturella praktik handlar om representationen av Afrika och afrikaner, slaveri och kolonialism i medier, samt om koloniala arkiv och arkivering.

Med i paneldebatterna finns bland andra Erin Cory, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö Universitet; Anna Charlotta Gunnarsson, författare och journalist; Håkan Engström, journalist, musikkritiker, Sydsvenskan; Anna Sjölund, President Festivals & Concerts, Live Nation Sverige.

 

Avslutning på dagen

Dagens avslutas med livemusik på Malmö Live mellan kl. 16.30 - 18.00. 

Logotyp Kvinnoåret

Konserten ingår i Malmö Lives tema "100 kvinnor, 100 år" där vi hyllar och stärker kvinnor i musikbranschen.

Senast uppdaterat: 2021-09-20