Enigmavariationer (lördag)

9 okt 2021
Konsertsalen
ca 1 timme (ingen paus)
Malmö Live Konserthus
145- 440 kr
Information gällande biljettsläpp

OBS! På grund av coronarestriktioner i publikantal släpper vi biljetter löpande till konserter mellan perioden september till november.

Om föreställningen

Säsongens första världspremiär är Archenteron av den italienskfödde malmökompositören Enrico Scaccaglia. Titeln anspelar på den första organliknande håligheten som bildas i ett embryo. Nästan lika högt som ett uruppförande smäller en konsert för kontrabas. Det är intressant när ett instrument som oftast befinner sig i bakgrunden träder fram i soloposition.

Bottesinis verk är fullt av kontraster och ljuvligt stråkmuller.

Elgars Enigmavariationer har trollbundit publiken sedan 1899, dels genom sin bländande skönhet, dels genom den gåta som ligger gömd i musiken.

Konsertprogram

Enrico Scaccaglia Archenteron

Archenteron är skriven av den italienskfödde malmökompositören Enrico Scaccaglia. Titeln anspelar på den första organliknande håligheten som bildas i ett embryo, och verket börjar just i ett embryonalt stadium, där material till en melodi presenteras av fagotter, låga stråkar och basklarinett – ”som magma”, för att använda tonsättarens egen formulering. Sedan exploderar hela orkestern i ett mäktigt tutti-utbrott. Fragmenten sprids i ett kaos och försöker komma på plats. När de väl samlat sig presenteras den fullständiga melodin av ett engelskt horn. Ordning har uppstått och tonsättaren ägnar resten av verket åt att undersöka melodin från olika vinklar och perspektiv.

Giovanni Bottesini Kontrabaskonsert nr 2 h-moll

En av de som bidragit mest till att lyfta fram kontrabasen som soloinstrument är italienaren Giovanni Bottesini (1821-1889). Genom sina bejublade framträdanden på scener runt om i Europa, USA och Kuba öppnade han publikens ögon och öron för instrumentet. Han var också verksam som dirigent och tonsättare, och förutom ett stort antal soloverk för sitt instrument, skrev han också kammarmusik och ett tiotal operor. Han slutade sina dagar som direktör för konservatoriet i Parma.

Kontrabaskonsert nr 2 är komponerad 1845 och inleds med en vemodig melodi. I slutet av satsen demonstreras instrumentets oanade möjligheter i en halsbrytande kadens. Den långsamma andra satsen är längtansfull och lyrisk, och har nästan något sångbart över sig. Finalen är en livlig historia med underbart basmuller och ett överraskande och triumfatoriskt slut.

Edward Elgar Enigmavariationer

Verket heter egentligen Variations on an Original Theme, men det faktum att Elgar påstod sig ha planterat en gåta någonstans i musiken har gjort det mer känt som Enigmavariationer. Och denna gåta har sysselsatt musikälskare och akademiker ända sedan 1899, då verket uruppfördes. Många förslag på lösningar har lagts fram genom åren. En vanlig tes är att det ska gå att lägga en känd melodi ovanpå någon av satserna, som t.ex. God save the Queen eller Rule Britannia, men det finns också gott om mer komplicerade teorier. Kolla kanalerna Listening in och Inside the score på YouTube för genomgångar av de olika lösningsförslagen.

Det är ingalunda bara denna gåta som har gjort det här stycket känt, utan också dess bländande skönhet. Det är ett av Elgars mest älskade verk. Första delen presenterar själva temat och sedan följer 14 variationer, som alla är kopplade till någon person som stod tonsättaren nära. Flera av variationerna är mycket korta, runt en minut. Uttrycken är lika omväxlande som en skara goda vänner kan vara – men verket hålls samman av Elgars säkra känsla för form och orkestrering.

Medverkande

Malmö SymfoniOrkester
Malmö SymfoniOrkester (MSO) grundades 1925 och består av ca 90 heltidsanställda yrkesmusiker från nästan 20 länder. Orkestern är stolt bärare av den traditionella symfoniska repertoaren, men strävar också efter att föra den symfoniska musiken framåt
Anna Rakitina dirigent
Maren Reck kontrabas

Bra att veta om konserten

Konserten ingår i en konsertserie

Den här konserten ingår i konsertserierna Platina, Guld, Lördagsserien samt Brons Lördag. Klicka här för att läsa mer om våra konsertserier.

Senast uppdaterat: 2021-08-10