Meny

Gå med och bli möjliggörare i Nätverket LIVE

Gör skillnad för alla generationer i Malmö, regionen och besöksnäringen.

Malmö står inför nya utmaningar. Staden växer och stora delar utvecklas positivt medan andra inte hänger med i utvecklingstakten. Hur kan Malmö Live och näringslivet tillsammans skapa förutsättningar och bidra till samhällsutvecklingen för de ungdomar som söker alternativ och nya sammanhang att synas och verka i.

Våra partners och möjliggörare

Partners i Nätverket LIVE

 

Ökat utbud för ungdomar

Målet med 040 Live är att stärka ungdomars delaktighet och medverkan i programsättning och utövande av kultur på Malmö Live. Att tillsammans med Malmö Lives organisation utveckla och se till att utbudet ökar för ungdomarnas egen musik och kultur.

 

I början av 2016 sjösattes ungdomsnätverket 040 Live bestående av ungdomar i åldern 16-26 från hela Malmö. En ansvarig koordinator rekryterades som, i sin tur, rekryterade en arbetsgrupp bestående av 25 ungdomar genom kontakter med ungdomsledare, organisationer, sociala medier samt genom ett informationsevent på Malmö Live.

 

Varför ska mitt företag bli möjliggörare?

Du är med och gör direkt skillnad för ungdomarna i 040 Live. Ditt bidrag används för att finansiera projekt som annars inte hänt.

 

Du bidrar att inspirera andra i nätverket gällande CSR-arbete. Vi följer ungdomarnas arbete, bjuder in föreläsare och delar med oss våra erfarenheter för att tillsammans bli vassare på att bidra till ett hållbart samhälle med en stark social sammanhållning.

 

Du gör Malmö Live till platsen där vi möts genom musiken. Här får ungdomarna lära känna konsten för att även lära känna sig själva, sin omvärld och andra.

 

Olika nivåer på medlemskap

Olika nivåer på medlemskap i Nätverket LIVE

 

Intresserad av att veta mer? 

Kontakta någon av nedanstående personer om du är intresserad av att veta mer om Nätverket LIVE. 

 

Eva Claeson

Malmö Live Konserthus

eva.claeson [at] malmolive.se

0708-94 35 37

 

Cecilia Molvin

SKANSKA

cecilia.molvin [at] skanska.se 

0761-27 74 36

Senast uppdaterad 2019-11-21

Gå med och bli möjliggörare i Nätverket LIVE

Vi är med som möjliggörare i Nätverket LIVE – bli du det också! Läs mer om Nätverket LIVE genom att klicka här.

 

HUVUDPARTNER

SKANSKA

 

PARTNER

Mercedes-Benz

PwC

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Massive Entertainment

Swedbank