Meny
Styrelse för Malmö Live Konserthus AB

Styrelse för Malmö Live Konserthus AB

Malmö Live Konserthus ABs styrelse omdanades per 2014-12-16 vilket sammanföll med bildandet av ny firma och nya ägardirektiv.

Julia Branting  Stefan Lindhe

Kent Nykvist  Eva Sjöstedt 

Ulf Staafgård  Sten Svensson

Martin Thörnkvist  Arne Bojesson   

Elin Brusewitz  Lenah Faxe 

Nils T Svensson  Charlotta Bergström 

Mikael Andersson  Michael Hård af Segerstad

Kontakt & öppettider