Carolinae Damkör

Carolinae Damkör som bildades 2003 är en ensemble som gärna ger sig ut på annorlunda platser och med starka konsertprogram där rösterna utmanas på de mest varierade sätt. Dirigenten och tonsättaren Ulrika Emanuelsson leder med säker hand kören på nya äventyr och med oräddhet och nyfikenhet tar de sig an rösttekniker och genrer från världens alla hörn, från jojksång via arabisk folkmusik och övertonssång till operaimprovisation med nykomponerad musik.

kör
Senast uppdaterat: 2020-11-10