Meny

El Sistema Malmö

Malmö SymfoniOrkester – goda förebilder för barnen

Sedan några år tillbaka samarbetar MSO med Malmö Kulturskolas El Sistema-verksamhet. Medlemmar ur orkestern fungerar regelbundet som inspiratörer ute i verksamheten och vid olika tillfällen medverkar El Sistema-elever tillsammans med MSO.

ETT VERKTYG FÖR SOCIAL & MÄNSKLIG UTVECKLING

 

VAD ÄR EL SISTEMA?

El Sistema är gruppundervisning där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Eleverna ses och spelar och sjunger flera dagar i veckan och filosofin bygger mycket på att även deras familjer ska vara delaktiga. El Sistema startade 1975 i Venezuela när José Antonio Abreu samlade elva gatubarn i ett garage i huvudstaden Caracas för att med musiken ge barn möjlighet att utvecklas och hitta goda livsvägar. Idag är över 400.000 barn i Venezuela en del av El Sistema, och däribland har det utvecklats flera världsdirigenter. Göteborgs Symfonikers fd chefdirigent Gustavo Dudamel är en av de mest kända.

 

EL SISTEMA I MALMÖ

Malmö SymfoniOrkester och Malmö Kulturskola inledde hösten 2013 ett betydande samarbete kring Kulturskolans verksamhet El Sistema Malmö. Kroksbäcksskolan var först ut och fick snabbt ca 80 barn i verksamheten som hade rytmik, blockflöjt, fiol och kör. Verksamhet drog sedan igång även i Holma på Holmaskolan med lika många barn samt i områdenas förskolor med förskolekör tillsammans med förskolepedagogerna. Allt som allt förväntas ca 400 barn vara aktiva i El Sistema Malmö. Det nya samarbetet med MSO innebär att orkestern kommer att delta i El Sistema Malmös verksamhet på olika sätt och agera goda förebilder för eleverna och musicera tillsammans med dem. Det är enormt viktigt för barnens lärande och konstnärliga utveckling. 

 

Malmö SymfoniOrkester har gjort konserter med El Sistema Malmö i flera år. Bland annat Nallekonserten Nalles björnkalas 26 april 2014 och Nalle flyttar 2015. Fantastiska samarbeten mellan El Sistema och MSO.  

Kontakt & öppettider