Meny
SKUSO – Skånes Ungdomssymfoniorkester

SKUSO – Skånes Ungdomssymfoniorkester

Ett samarbete mellan Skånes 32 kulturskolor och Malmö Live/Malmö SymfoniOrkester.

Skånes Ungdomssymfoniorkester är en regional skånsk symfoniorkester bestående av ungdomar från Skånes alla kulturskolor i åldrarna 12-16 år. Det är ett samarbete mellan Skånes 32 kulturskolor tillsammans med Malmö Live och Malmö SymfoniOrkester.

SKUSO är ett projekt som drivs gemensamt av Malmö Live Konserthus AB tillsammans med Kulturskolorna i Lund och Malmö. Dessutom understödjer Nätverket Skånes Musik- och Kulturskolor projektet. Skånes Ungdomssymfoniorkester möjliggörs med bidrag och ekonomiskt stöd från Sparbankstiftelserna Skåne, Färs och Frosta, Finn och Gripen.

 

För planering och genomförande har det bildats en projektgrupp som består av representanter för Kulturskolan i Lund och i Malmö och Malmö SymfoniOrkester. Koordinatorn Hanna Lövgren är spindeln i nätet, ansvarar för rekrytering samt planerar projektet och svarar för kommunikationen med ungdomarna. Malmö Live Konserthus ansvarar för webbsida, sociala medier, marknadsföring, press och biljettförsäljning samt lokal och projektledning under veckan.

 

Malmö SymfoniOrkester och Malmö Kulturskola står för professionella instruktörer och ensembleledare. Som dirigent/konstnärlig ledare är Jonas Nydesjö knuten till projektet.

 

Instruktörer/ensembleledare

MALMÖ SYMFONIORKESTER

Ann-Sofie Backman, violin

Johann Soustrot, violin

Mattias Hanskov-Palm, kontrabas

Malin Nordlöf, flöjt

Carl-Johan Stjernström, klarinett

Matteo Battistoni, trumpet

Johannes Rubensson, trombon

Anders Hassgård, slagverk

 

MALMÖ KULTURSKOLA

Erika Södersten, viola

Michal Stasiak, valthorn

Johanna persson Holmberg, cello

 

Syfte

  • Att erbjuda en likvärdig möjlighet för kulturskoleungdomar från hela Skåne i åldern 12-16 år att få spela i symfoniorkester.
  • Att orkesterverksamheten ska förmedla spelglädje och hålla hög konstnärlig och pedagogisk nivå.
  • Att ungdomarna ska få en grundläggande utbildning i orkesterspel.
  • Att ungdomarna får möjlighet att knyta nya kontakter med andra som spelar symfoniorkesterinstrument.
  • Att fler unga ska fortsätta att spela efter högstadiet och att återväxten på symfoniorkesterinstrumenten därmed ska främjas.

 

Deltagare

Målgruppen är ungdomar i åldern 12-16 år som studerar på någon av Skånes Musik- och Kulturskolor. Rekrytering har skett genom kulturskolorna med sista anmälningsdag den 15 november. Projektgruppen, tillsammans med instruktörerna och dirigenten svarar för den slutgiltiga samansättningen och numerären i de olika instrumentgrupperna.

 

Projektet har nu 95 deltagare från 21 kulturskolor i länet. På grund av olika omständigheter som för litet elevunderlag eller långa resor har projektet tyvärr inga deltagare från Båstad, Hässleholm, Hörby, Klippan, Landskrona, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Örkelljunga, Östra Göinge och Ängelholm.

 

Samtliga deltagare har fått sig tillsänt repertoar och noter för att individuellt förbereda sig, tillsammans med sin lärare, inför projektveckan. Dessutom kan orkestern några lördagar under året samlas på olika platser i Skåne för så kallade stämrep. Till dessa sammandrag kan musiker från Malmö SymfoniOrkester komma och hålla Masterclasses och på så sätt kopplas eleverna närmre de professionella förebilderna i orkestern.

 

Kick-off

Söndagen den 12 januari bjuds årets 95 deltagare, tillsammans med sina föräldrar in till en kick-off på Malmö Live Konserthus. Vi bekantar oss med huset och lokalerna, lär känna varandra och informerar kring veckans planering. Ungdomarna får träffa sina instruktörer och samtala kring mål och förväntningar samt för första gången spela tillsammans.

 

Genomförande under vecka 8

Ungdomssymfoniorkesterns verksamhet organiseras som en projektorkester. Det innebär att den mest intensiva aktiviteten sker under sportlovsveckan 2020. Orkestern repeterar varje dag, både individuellt, i ensembler, stämvis och tutti. All verksamhet sker i Malmö Live Konserthus lokaler.

 

Veckan avslutas med en offentlig konsert, fredagen den 21 februari kl 19.00 i Konsertsalen på Malmö Live. 

 

Senast uppdaterad 2020-01-29

Kontakt & öppettider