I en tid där den klassiska musiken behöver starka ledstjärnor och nästa generation professionella musiker behöver en synlig plattform som utgångspunkt för sina framtida karriärer, går två institutioner – Malmö Live Konserthus/Malmö SymfoniOrkester och DR Koncerthuset/Danmark Radios Symfoniorkester – samman i en gränsöverskridande satsning och skapar Hardenberger International Trumpet Competition. 

En blåsmusikfest på båda sidor Öresund

Hardenberger International Trumpet Competition får premiär i oktober 2023 med sikte på att bli ett återkommande världsarrangemang vart tredje år. Tävlingen är öppen för unga trumpetsolister under 30 år, av alla nationaliteter. Tävlingen inleds med kvalificerande delomgångar och semifinal som sker i DR Konserthuset i Köpenhamn med medverkan av DR Symfoniorkester. Finalen avgörs på Malmö Live Konserthus med medverkan av Malmö SymfoniOrkester, och i tävling 2 blir gången omvänd. Tävlingsmomenten bedöms av en internationell jury och sker inför publik samt planeras att livesändas i bland annat DR:s och Malmö Lives kanaler. Internationellt biljettsläpp planeras till 2022.

Som upptakt till tävlingen planerar arrangörerna för att musik- och konsertaktiviteter ska genomföras under 2022-2023 tillsammans med musikbranschen och olika utbildningsinstitutioner. Själva tävlingsveckan inramas av kringarrangemang, happenings och musikaliska utbyten mellan musiker och musikintresserade i alla åldrar på olika arenor, klubbar, gator och torg på båda sidor sundet. Städerna ska vibrera av blåsmusik!

Håkan Hardenberger
Håkan Hardenberger
Håkan Röjder

Unga tävlande i fokus

I en klassisk musikvärld där det redan finns en rad tävlingar för särskilt piano- och stråkinstrument sätts nu fokus på instrumentet trumpet och därmed blåsmusiken. Det blir ett välkommet tillskott för de unga talangerna själva, liksom för musikskolor och andra utbildningsinstitutioner samt orkestrar och musikpedagoger som uppmuntrar unga att investera sin musikälskan i detta blåsinstrument. Tävlingen har både ett professionellt och ett pedagogiskt mål.

Intentionen för tävlingsskaparna är tydlig: Den nya generationens blivande stjärnor behöver ett internationellt forum där man kan få uppmuntran, motivation, inspiration och bekräftelse, och kanske viktigast av allt – träffa likasinnade från hela världen, säger Håkan Hardenberger.

Håkan Hardenberger reflekterar

Är det meningsfullt att tävla i musikvärlden? Behöver musikscenen ytterligare en tävling? Det skulle vara ganska lätt att svara nej på båda dessa frågor, men när jag tänker tillbaka på mina egna positiva erfarenheter är mitt svar ja. Under min studietid deltog jag i fyra olika trumpettävlingar och redan under repetitionstiden fram till tävlingarna lärde jag mig mycket. Utan det konkurrensutsatta ibland ganska obehagliga trycket, förstår man inte hur svårt det är att uppnå och behärska de tekniska marginaler som behövs för att nå den nödvändiga friheten som krävs för att kunna uttrycka sin musikalitet optimalt. Med en begåvat sammansatt jury bestående av respekterade toppmusiker tvingas du behärska dina stilistiska förmågor; de ser igenom både det tekniska och det stilistiska / musikaliska. Det var vid tävlingarna och de efterföljande konserterna som jag verkligen fick en känsla av att jag som musiker hade något speciellt att erbjuda publiken. Men den viktigaste fördelen med de fyra tävlingarna var de livslånga vänskapsbanden som knöts under tävlingen och den efterföljande känslan av att du som solist inte är så ensam. Min känsla är att det blir svårare och svårare för en seriös och engagerad ung musiker att hitta och skapa en karriär som solist. Jag hoppas att vi med en internationell tävling kan skapa en sådan språngbräda för ungdomarna. Om man tittar på utvecklingen av trumpeten som soloinstrument kan en tävling definitivt bidra till att utvecklingen de senaste femtio åren får fortsätta. För min personliga del kan den uppfylla en önskan att repertoaren jag har tillbringat mitt liv med att bygga, kommer att kunna få fotfäste i kommande generationer. Slutligen vill jag påpeka att jag är övertygad om att en ny trumpetkonkurrens kommer att öka tillväxtskiktet på regional nivå, både när det gäller musiklivet i allmänhet och ungdoms- / amatörarbete inom blåsmusik i synnerhet.

Logotyper samarbetspartners trumpettävling

Du kanske också är intresserad av

Publicerad: 2021-10-29

Malin Nyström inför Tjajkovskijs Violinkonsert about

Pjotr Tjajkovskijs Violinkonsert räknas ofta bland de fyra- fem främsta, jämte Brahms, Beethovens och Mendelssohns. Konsertens solist är en av MSO:s egna violinister, Malin Nyström, som också är orkesterns andra konsertmästare.

Läs mer about Malin Nyström inför Tjajkovskijs Violinkonsert
Publicerad: 2021-10-21

Trumpetvirtuosen Håkan Hardenberger är Malmö SymfoniOrkesters hedersartist about

Håkan Hardenberger blev 2019 den förste att bli utsedd till Malmö SymfoniOrkesters hedersartist. Som ingen annan stjärnartist har han haft en nära och i princip livslång relation till orkestern.

Läs mer about Trumpetvirtuosen Håkan Hardenberger är Malmö SymfoniOrkesters hedersartist
Senast uppdaterat: 2021-10-28