Meny

Årsstämma i Malmö Live Konserthus AB 2018

Årsstämma i Malmö Live Konserthus AB

Org nr: 556003-7482

Datum och tid: Fredagen 27 april 2018 kl 10.00.

Plats: Greenroom Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4.

 

Årsstämma för Malmö Stadshus AB och dess dotterbolag

med nedanstående dagordning. Angivna klockslag är cirka tider och anpassas vid behov under dagen.

 

Dagordning

Kl. 10.00 - Information från Malmö Stadshus AB (10 min)

Kl. 10.10 - Information från respektive dotterbolag:

- MKB Fastighets AB (10 min)

- Malmö Kommuns Parkerings AB (10 min)

- Malmö Parkeringsövervakning AB (10 min)

- Malmö Live Konserthus AB (10 min)

- Malmö Stadsteater AB (10 min)

- MINC i Sverige AB (10 min)

- Vagnparken i Skåne AB (10 min)

- Boplats Syd AB (10 min)

 

Kl. 12.00 - Respektive bolags årsstämma i följande ordning:

- Årsstämma för MKB Fastighets AB (kl. 12.00)

- Årsstämma för Malmö Kommuns Parkerings AB (kl. 12.15)

- Årsstämma för Malmö Parkeringsövervakning AB (kl. 12.30)

- Årsstämma för Malmö Live Konserthus AB (kl. 12.40)

- Årsstämma för Malmö Stadsteater AB (kl. 12.50)

- Årsstämma för MINC i Sverige AB (kl. 13.00)

- Årsstämma för Vagnparken i Skåne AB (kl. 13.10)

- Årsstämma för Boplats Syd AB (kl. 13.20)

- Årsstämma för Malmö Stadshus AB (kl. 13.30)

 

/ Styrelsen i Malmö Live Konserthus AB

Senast uppdaterad 2018-03-28